ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

ENA Energi AB

ENA Energi AB

Näringsliv

ENA Energi AB som grundades 1972 är helägt av Enköpings Kommun genom bolaget Enköpings Moderbolag AB. Bolaget producerar el och fjärrvärme från nästan 100 % biobränsle sedan mitten på 90-talet, då kraftvärmeverket togs i drift. Fjärrvärmen levereras till företag och privatpersoner i Enköping. Fjärrvärme i Enköping är en trygg och billig uppvärmningsform producerat av miljövänligt biobränsle. Biobränslet som används är till största delen returflis som återvinns vid olika miljöstationer runtom...


Läs mer

EQonomy

EQonomy

Näringsliv

Vi på EQonomy är rekryteringsspecialister inom ekonomi och finans. Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges starkaste varumärken och månar om att vara en relevant arbetsgivare för dig som söker nya utmaningar inom ekonomiområdet. Idag finns vi i Sveriges storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö och är ett affärsområde inom Wise Professionals - rekryteringsbyrån som designar, utvecklar och erbjuder rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav.


Läs mer

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB

Näringsliv

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB är marknadens mest innovativa och framgångsrika fastighetsmäklarföretag. Företaget grundades 1997 och har idag drygt 190 anställda med en omsättning på ca 220 MSEK. De närmaste åren räknar vi med en fortsatt tillväxt. Erik Olsson Fastighetsförmedling är idag etablerat i Stockholmsregionen i västra Skåne och i Göteborg. Genom att ifrågasätta vedertagna metoder och angreppssätt lyckas företaget kontinuerligt ta marknadsandelar och växa.


Läs mer

Etex Nordic A/S

Etex Nordic A/S

Näringsliv

Etex Group was founded in 1905 and developed the first ever fibre cement solutions. For over 100 years, the group has specialised in the further development and production of construction materials based on fibre cement and unique designs. In addition to the fibre cement divisions Etex Exteriors, the Etex Group also includes the divisions Etex Industry and Etex Building Performance. Today at Etex Nordic, we employ around 70 people in the Nordic Region, distributed across our Nordic sites in...


Läs mer

Euroclear Sweden

Euroclear Sweden

Näringsliv

Euroclear är en användarägt och användarkontrollerat företag för finansiella tjänster. Företaget grundades 1968 och är baserat i Bryssel, Belgien. Deras kunder är finansiella institutioner i mer än 90 länder.


Läs mer

Euroform

Euroform

Näringsliv

AB Euroforms verksamhet har alltsedan starten kännetecknats av enkelhet och ärlighet i kombination med affärsmässighet, etik och miljöhänsyn. Vår strävan är att överträffa våra kunders förväntningar, behov och ställda krav. Genom att medverka i utvecklingsarbetet tillsammans med dig som kund kan vi redan på ett tidigt stadium medverka till att optimera design och konstruktion, material och produktionsteknik och därmed bidra till en bättre slutprodukt. Och hålla en optimal produktionskostnad....


Läs mer

Evidensia

Evidensia

Näringsliv

Share Tweet Share Mail Evidensia grundades 2012 och tillhör IVC Group som är en av Europas kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. IVC Group består av ca 1 000 djursjukhus och har en omsättning på ca 10 miljarder sek. Hos Evidensia får viktiga familjemedlemmar veterinärmedicinsk service i världsklass och deras ambition är att vara Europas mest attraktiva arbetsgivare inom djursjukvård.


Läs mer

EY

EY

Näringsliv

EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 190 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential.


Läs mer

Fastpartner

Fastpartner

Näringsliv

Fastpartner är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Vi har ett fastighetsbestånd, på över 1,4 miljoner kvm och vårt fokus är främst kommersiella fastigheter. I beståndet ingår produktion, lager, logistik, kontor, butiker och samhällsfastigheter såsom köpcentrum samt bostäder. Genom att vi aktivt förvaltar våra egna fastigheter skapar vi tillsammans med hyresgästerna gemensamma fastighets- och lokallösningar vilket är en av våra...


Läs mer

Filmstaden

Filmstaden

Näringsliv

Filmstaden AB är en av Sveriges ledande leverantörer av kultur och nöje med ca 12 miljoner biobesök per år. Vi driver biografer i Sverige på 21 orter med 32 425 fåtöljer i 255 salonger. Hos oss arbetar 1 200 fantastiska medarbetare. Vi ingår i ODEON Cinemas Group som ägs av världens största biografkedja AMC


Läs mer

Finansinspektionen

Finansinspektionen

Näringsliv

FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader och ett gott konsumentskydd. Här arbetar cirka 500 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnad!


Läs mer

Fisher Investments

Fisher Investments

Näringsliv

Fisher Investments Fisher Investments är ett kapitalförvaltningsbolag grundat i USA och reglerat av US Securities and Exchange Commission (SEC). Bolaget grundades 1979 och erbjöd initialt förmögenhetsförvaltning åt institutioner men breddade 1995 sitt erbjudande till förmögna privatpersoner och är idag verksamt i Nordamerika och Europa. Fisher Investments Europe blev år 2016 utsett till Wealth Manager of the Year av den brittiska internetaktören ADVFN.


Läs mer

Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fonden

Näringsliv

AP4 förvaltar drygt 350 miljarder kronor. Noterade aktier, såväl globala som svenska, utgör mer än hälften av tillgångarna men AP4 har även investeringar i svenska och globala räntor samt reala tillgångar. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner. AP4:s arbete får positiv uppmärksamhet i flera olika sammanhang, både i Sverige och...


Läs mer

Flextrus

Flextrus

Näringsliv

FLEXTRUS – DET NATURLIGA VALET FÖR KRÄVANDE FÖRPACKNINGSKUNDER Vi är ledande inom flexibla miljöanpassade material till livsmedels- och hälsovårdsförpackningar. Våra kunder marknadsför, skyddar och bevarar sina produkter på bästa sätt genom att använda våra förpackningsmaterial med avancerade barriäregenskaper och snyggt tryck. Flextrus har tre fabriker i Sverige och en i Storbritannien. Vi ingår i ÅR Packaging. www.flextrus.com


Läs mer

Forbo Flooring

Forbo Flooring

Näringsliv

Forbo Flooring AB ingår i Forbo-koncernen med säte i Baar, Schweiz. Totalt omsätter koncernen ca 11 miljarder kronor och sysselsätter ca 5 500 anställda. Forbo Flooring AB ansvarar för försäljning, marknadsföring och distribution av golvprodukter i de nordiska länderna. Vi är marknadsledande i Norden inom flera produktområden och har en mycket stark position på golvmarknaden. Läs mer på www.forbo-flooring.com


Läs mer

Fortum

Fortum

Näringsliv

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com


Läs mer

Fristads

Fristads

Näringsliv

Fristads har en marknadsledande position på den svenska marknaden vad beträffar design, marknadsföring och försäljning av arbetskläder. Vi har en mycket optimistisk syn på utveckling de närmaste åren, då vi befinner oss i ett starkt expansionsskede med höga ambitioner. Vi är en del av Fristads Kansas Group och koncernen omsätter drygt 4 miljarder SEK och har ca 1600 anställda, varav ca 200 arbetar på huvudkontoret i Borås. www.fristads.com


Läs mer

Furuparken Fastigheter

Furuparken Fastigheter

Näringsliv

Furuparken köper, utvecklar och förvaltar fastigheter. Idag består beståndet av både bostäder och industriella lokaler. Vår affärsidé är att genom egen kompetens förvalta och utveckla bebyggda samt obebyggda fastigheter med utvecklingspotential i alla dess skeden. Från processen vid köp och förädling av mark, till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor samt vård- och omsorgsbostäder. För mer info om Furuparken Fastigheter och deras arbetssätt är du välkommen att besöka deras...


Läs mer

Future Value

Future Value

Näringsliv

Future Value är ett specialistrekryteringsföretag med stark lokal förankring som rekryterar kvalificerade ekonomer till såväl fasta tjänster som konsultuppdrag. Bolaget grundades 2010 och är idag väletablerat på Stockholmsmarknaden. Merparten av Future Values kunder utgörs av bolagen på Stockholmsbörsens A-lista. Besök www.futurevalue.se för mer information om pågående rekryteringar.


Läs mer

Gazella

Gazella

Näringsliv

Vi är specialiserade på rekryteringar och interimslösningar inom ekonomi och finans. Gazellas strategi består av en kombination av erfarna rekryterare och seniora specialister med lång operationell linjeerfarenhet från de områden vi rekryterar till. En strukturerad rekryteringsprocess, våra medarbetares höga engagemang samt ett kraftfullt och skräddarsytt searchverktyg gör att vi kan leverera kvalitetssäkrade konsulter på 48 timmar.